Тренинг центар

Ingram Micro Macedonia – авторизиран Veeam тренинг центар

 

Инграм Микро Македонија како Value Added Distributor (VAD) и овластен Veeam тренинг центар, им помага на своите деловни партнери да ги постигнат сите потребни технички знаења и компетенции со цел да ги подобрите деловните услови со Veeam и со нас како VAD дистрибутери.

 

Veeam производи се најдобри решенија за достапноста на вашите податоци кои се фокусираат на виртуелизирани системи. Обуката за Veeam Certified Engineer (VMCE) овозможува поголемо ниво на експертиза за системските инженери потребни за спроведување и конфигурирање на Veeam софтверот. Со посета на овој курс ќе го добиете потребното знаење и искуство како експерт за Veeam.

Veeam Certified Engineer (VMCE) v9

Veeam Certified Engineer (VMCE) v9

Дата: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул.Методија Шаторов-Шарло бр.10
Прочитај повеќе >>