Ingram Micro Technology Solutions

Нашето искуство и вложувањето во развојот на бизнисот ни овозможува да понудиме широк спектар на квалитетни услуги за реализација на проекти со било кое ниво на комплексност, од повеќемилионски имплементации до мали претпријатија. Ние секогаш работиме на подобрување на квалитетот на техничката поддршка, како и на зголемување на бројот на стручни лица со комерцијални и технички сертификати на светските водечки вендори.

Контакт
Ingram Micro Macedonia

Методија Шаторов - Шарло 10,
1000, Скопје, Северна Македонија