Fujitsu Fujitsu

ВЕНДОРИ

Ingram Micro, главен национален дистрибутер нуди сеопфатно портфолио на технологија и дистрибуција на мобилност, логистика, синџир на снабдување, професионални услуги, финансиски решенија и способности, што нè прави едношалтерски систем за нашите партнери. Нашиот неспоредлив избор и достапност на производи вклучува неодамнешни инвестиции во специјализирани понуди и решенија во облак, мобилност, компјутерски компјутери, дистрибуција на технологија, центар за податоци, IoT и многу повеќе.

Зошто Ingram Micro?

Ingram Micro им помага на партнерите да го прошират својот бизнис преку одржување на технолошките ветување со глобална инфраструктура и фокус на Cloud технологијата, логистиката, мобилноста и технолошките решенија. Ingram Micro им помага на своите партнери да го искористат целиот потенцијал преку користење на соодветни алатки и наша поддршка за успешна работа.

За насБизнис поддршка