Тренинг центар

Ingram Micro Macedonia – прилагодени тренинзи

 

     Клучот за успехот на секоја компанија е да им дадете на своите вработени можност да учат, со што ќе ги подобрат своите знаења и вештини.

 

     Дозволете ни да осмислиме прилагодена обука за Вас и Вашите вработени, и активно вклучете се во процесот на учење, фокусиран на содржината релевантна за потребите на вашата организација.

 

     Сите ресурси на Центарот за обука на ИМ можат да бидат комбинирани и координирани за да предложат тренинг решение кое опфаќа еден тренинг или комплексни наставни програми со широк спектар на компетенции.

 

Поволности од користење на прилагодени обуки:

 

     -Прилагодување на обуката на вашите бизнис цели, бизнис процеси и предизвици, со користење на вежби и други реални материјали од вашиот бизнис, кои ќе помогнат обуката да го подобри личниот и организацискиот ефект

     -Тренинг решенија се фокусирани на постигнување на вашите специфични цели

     -Смалување на трошоците

     -Штедите време обуката на целиот тим, на локација што ја избирате.

 

Доколку ви се потребни дополнителни информации нашиот тим за поддршка може да го контактирате на:

     training-macedonia@ingrammicro.com

 

1:1 Hyperflex Personalized Workshop (1 day customized training)

1:1 Hyperflex Personalized Workshop (1 day customized training)

Дата: на барање на слушателите
Инграм Микро тренинг центар , ул.Методија Шаторов-Шарло бр.10
Прочитај повеќе >>
1:1 Hyperflex Personalized Workshop (2 day customized training)

1:1 Hyperflex Personalized Workshop (2 day customized training)

Дата: на барање на слушателите
Инграм Микро тренинг центар , ул.Методија Шаторов-Шарло бр.10
Прочитај повеќе >>
Next Generation Firewall customized training

Next Generation Firewall customized training

Дата: на барање на слушателите
Методија Шаторов-Шарло бр.10 , 1000 Скопје
Прочитај повеќе >>
Microsoft Azure Expert Track

Microsoft Azure Expert Track

Дата: на барње на слушателите
Методија Шаторов-Шарло бр.10 , 1000 Скопје
Прочитај повеќе >>
Cisco Identity Service Engine (ISE) Training

Cisco Identity Service Engine (ISE) Training

Дата: На барање на слушателите
Методија Шаторов-Шарло бр.10 , 1000 Скопје
Прочитај повеќе >>

Барање за прилагоден тренинг