Next Generation Firewall customized training

Next Generation Firewall customized training

Next Generation Firewall е прилагодена обука на која преку лабараториски вежби ќе научите како да ја обезбедите мрежата со Cisco Firepower Threat Defense NGFW. На оваа обука ќе научите како да конфигурирате и да користите Threat Defense , IPS, URL, AMP контрола, и алатки со чија помош ќе можете да извршите ефикасна анализа на настаните и откривање на типови датотеки и malware-и.

1 Ден:

Module 1: Cisco Firepower Threat Defense Overview

Module 2: Cisco Firepower System Setup

Module 3: QoS and NAT Implementation

Module 4: Cisco Firepower Discovery

Module 5: Access Control Policy Prerequisites

Module 6: Implementing Access Control Policies

2 Ден:

Module 7: Security Intelligence

Module 8: AMP for Networks Malware Protection

Module 9: Next-Generation Intrusion Prevention Systems

Module 10: Network Analysis Policies

Module 11: Detailed Analysis Techniques

Module 12: System Administration

Module 13: Cisco Firepower Threat Defense Troubleshooting

1 Ден:

Lab 1: Connect to the Lab Environment

Lab 2: Navigate the Cisco Firepower Management Center GUI

Lab 3: Device Management

Lab 4: Implementing QoS and NAT

Lab 5: Implementing an Access Control Policy

Lab 6: Implementing Security Intelligence

 

2 Ден:

Lab 7: AMP for Networks Malware Protection

Lab 8: Implementing NGIPS

Lab 9: Performing Detailed Analysis

Lab 10: System Administration

Lab 11: Cisco Firepower Troubleshooting

Дата: на барање на слушателите

Траење на курсот: 2 дена days

Локација: Методија Шаторов-Шарло бр.10 , 1000 Скопје

Attachments:

Цена:

 Регистрирај се