Microsoft Azure Expert Track

Microsoft Azure Expert Track

Azure Expert Track e техничка обука, наменета за ИТ професионалци кои се заинтересирани да го почнат своето патешествие кон Microsoft Azure IaaS. Се работи за дводневна работилница, поделена во две целини – теоретски и практичен дел. Во теоретскиот дел, ќе се осврнеме на основните концепти на Microsoft Azure, базичните компоненти потребни да ја изградите Вашата инфраструктура во облак, кои алатки ви се на располагање за да направите проценка на трошоците. Вториот, практичниот дел, се состои од однапред подготвени лабораториски вежби, базирани на темплејти (Ingram Micro EasyAzure) преку кои учесниците ќе стекнат основни вештини за работа со Microsoft Azure – порталот, креирање и управување со корисници, креирање и управување со ресурси и слично.

  1. Azure Fundamentals ( теорија )
  2. Azure Fundamentals ( демо )
  3. Wordpress Blueprint ( вежби и дискусија )
  4. Acronis Blueprint ( вежби и дискусија )
  5. Remote Desktop Services Blueprint ( вежби и дискусија )
  6. CheckPoint  Blueprint ( вежби и дискусија )
  7. Практична работа со Azure Calculator и дискусија

Дата: на барње на слушателите

Траење на курсот: 2 дена days

Локација: Методија Шаторов-Шарло бр.10 , 1000 Скопје

Attachments:

Цена:

 Регистрирај се