Infrastructure Hacking Check Point Certified PenTesting Expert (CCPE)

Infrastructure Hacking Check Point Certified PenTesting Expert (CCPE)

На овој курс ќе се запознаете со алатки и тејхники за хакирање.

  • Стекнете практично знаење со алатките 
  • Научете ги алатките и техниките што се користат за пробивање на разни компоненти во инфраструктурата
  • Да се раберат најважните компоненти

Учесниците ќе имаат пристап до :

  • Најнови hacklab-ови со соодветни алатки и VM
  • Пристап до lab-овите дополнителни 30 дена по завршување на курсот. 
  • Скрипти и потребни материјали

• Sistem Administratorima

• SOC Analitičarima

• Pen Testerima

• Network Inženjerima

• Security entuzijastima

• сите што сакаат да ги унапредат своите вештини

Day 1

• TCP/IPbasics

• Theartofportscanning

• Targetenumeration

• Brute-forcing

• Metasploitbasics

• HackingrecentUnix vulnerabilities

• Hackingdatabases

• Hackingapplicationservers

• Passwordcracking

Day 2

• Hackingthird-partyapplications (WordPress, Joomla, Drupal)

• Windows enumeration

• Hacking recent Windows vulnerabilities

• Hacking third party software (Browser, PDF, Java)

• Post-exploitation: dumping se- crets

• Hacking windows domains

Дата: по пратена пријава

Траење на курсот: 2 days days

Локација: on-line training

Attachments:

hackingpoint-infrastructure-hacking-course.pdf

Цена:

 Регистрирај се

* U cenu nije uračunat PDV