DevSec Ops (CCPA)

DevSec Ops (CCPA)

     Модерните предпријатија спроведуваат технички и културни промени кои се потребни да би се усвоила DevOps методологијата. DevSecOps го проширува DevOps со воведување на сигурности во рани фази на SDLC процесот а со тоа максимално ја намалува безбедноста на ранливост и го унапредува софтверот за безбедност. Низ оваа работилница, преку серија на демонстарции и практични примери ке покажеме како може ова да се постигне.

Учесниците на оваа работилница ќе добијат state-of-the-art DevSecOps алатки кои се состојат од различни open-source алати и скрипти.

Зошто DevSecOps?

Процесот на DevSecOps ќе ви помогне:

• Да почнете да размислувате за безбедноста кај DevOps тимот

• Што е можно порано да детектирате и спречите заканите во SDLC

• Да ја помовирате паролата “security проблем на сите нас”

• Да интегрирате security softver централно, и ефикасно да го користите

• Да ги измерите и намалите нападите

 

Потребен ви е лаптоп се пристап за admin/root.

Учесниците ќе добијат бесплатни DevSecOps алатки (дизајнирани од страна на NotSoSecure тимот) koji se mogu direktno implementirati u većini CI / CD pipeline-ova.

Работилницата е интерактивна сесија, треба да донесете лаптоп. Исто така имате можност да ги превземете и да ги испробате алатките и техниките што ќе ви ги покажат за време на обуката.

 • Introduction and overview of DevOps
 • Wat and Why of DevSecOps?
 • Integrating Security in CI/CD
 • Vulnerability Management using Archerysec
 • Secret Management using Vault, Jenkins and Docker Secrets
 • Security in Developer Workstations: Pre-Commit Hooks using Talisman
 • Software Composition Analysis using Dependency-Checker
 • SAST - Static Application Security Testing using FindSecBugs
 • DAST - Dynamic Application Security Testing using ZAP and OpenVAS
 • Compliance as Code using Inspec
 • Security in Infrastructure as a Code using Clair
 • Production Real-Time Alerting and Monitoring using Modsecurity WAF
 • DevSecOps in AWS
 • Challenges in DevSecOps
 • DevSecOps Enablers

Дата: по пратена пријава

Траење на курсот: 1 day days

Локација: on-line training

Attachments:

Цена:

 Регистрирај се

* U cenu nije uračunat PDV