Advanced Infrastructure Hacking Check Point Certified PenTesting Expert (CCPM)

Advanced Infrastructure Hacking Check Point Certified PenTesting Expert (CCPM)

Овој курс е продолжение на Hacking серијата на курсеви. Да се разбере Advanced Hacking техниката за инфраструктурни уреди и системи е пресудно за penetration тестирања, red teaming, како и за управување со слаби точки во опкружувањето. Учесниците на курсот имаат можност да се запознаат со техники за хакирање на оперативни системи и мрежни уреди.

Учесниците ќе имаат пристап до:

 • Најнови hacklab-ови со соодветни алатки и VM
 • Пристап до lab-овите дополнителни 30 дена по завршување на курсот. 
 • Скрипти и потребни материјали

Курсот е наменет за Sistem Administratorima, SOC Analistima, Pen testerima, Network Inženjerima, Security Entuzijastima и секој што сака да го унапреди своето знаење.

Day 1

 • IPv4 and IPv6 basics
 • Host discovery and enumeration
 • Advanced OSINT and asset discovery
 • Mastering Metasploit
 • Hacking application and CI servers
 • Hacking third-party applications (Wordpress, Joomla)
 • Hacking databases
 • Windows enumeration and configuration issues

Day 2

 • Windows desktop “Breakout’ and AppLocker bypass techniques (Win 10)
 • Local privilege escalation
 • A/V & AMSI bypass techniques
 • Offensive PowerShell tools and techniques
 • Post-exploitation tips, tools and methodology
 • Active Directory delegation reviews and Pwnage (Win 2012 server)
 • Pass the Hash/Ticket
 • Pivoting, port-forwarding and lateral movement techniques

Day 3

 • Linux vulnerabilities and configuration issues
 • User/service enumeration
 • File share hacks
 • SSH hacks
 • X11 vulnerabilities
 • TTY issues, SSH reverse tunneling
 • Restricted shells breakouts
 • Breaking hardened webservers
 • Local privilege escalation
 • Post-exploitation

Day 4

 • Breaking and abusing Docker
 • Kubernetes vulnerabilities
 • Exploiting insecure VPN configuration
 • VLAN hopping
 • Hacking VoIP
 • B33r 101

Дата: по пратена пријава

Траење на курсот: 4 days days

Локација: Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10

Attachments:

hackingpoint-advanced-infrastructure-hacking-courseCCPM.pdf

Цена:

 Регистрирај се

* U cenu nije uračunat PDV