Check Point тренинзи

Инграм Микро Македонија - Авторизиран тренинг центар за Check Point

Инграм Микро ДООЕЛ Скопје како Value Added Distributor (VAD) и авторизиран Check Point trening centar (ATC) поддржува програми и обуки за техничките решенија на Check Point.

 

Предавачите кои се сертифицирани од страна на Check Point имаат долгогодишно искуство во примена и одржување на техничките решенија.

 

Обуките се изведува по званични и авторизирани програми на Check Point и вклучуваат:

 

  • Теоретска основа
  • Практична примена преку виртуелни лабови
  • Пренос на знаење и искуства од долгогодишна пракса

 

По успешно завршена обука сите учесници се стекнуваат со соодветно знаење, неопходно за полагање на испитот , и добиваат званичен сертификат.

 

Во текот на курсот ви следуваат авторизирани материали во .pdf формат за следење на курсот и полагање на испитот.

 

Моментално се достапни следните курсеви:

 

 

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) R80.10

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) R80.10

Datum: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>
Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.10

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.10

Datum: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>
Check Point Sandblast Agent

Check Point Sandblast Agent

Datum: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>
Check Point Sandblast Mobile 2.59

Check Point Sandblast Mobile 2.59

Datum: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул.Методија Шаторов-Шарло бр.10
Прочитај повеќе >>
Sandblast Zero-day Protection - Workshop

Sandblast Zero-day Protection - Workshop

Datum: термини наскоро
Локација: Инграм Микро тренинг центар , ул.Методија Шаторов-Шарло бр.10
Прочитај повеќе >>