Тренинг центар

Инграм Микро Македонија - Авторизиран тренинг центар за Check Point

Инграм Микро ДООЕЛ Скопје како Value Added Distributor (VAD) и авторизиран Check Point trening centar (ATC) поддржува програми и обуки за техничките решенија на Check Point.

 

Предавачите кои се сертифицирани од страна на Check Point имаат долгогодишно искуство во примена и одржување на техничките решенија.

 

Обуките се изведува по званични и авторизирани програми на Check Point и вклучуваат:

 

  • Теоретска основа
  • Практична примена преку виртуелни лабови
  • Пренос на знаење и искуства од долгогодишна пракса

 

По успешно завршена обука сите учесници се стекнуваат со соодветно знаење, неопходно за полагање на испитот , и добиваат званичен сертификат.

 

Во текот на курсот ви следуваат авторизирани материали во .pdf формат за следење на курсот и полагање на испитот.

 

Моментално се достапни следните курсеви:

  Инфраструктирни обуки

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.10

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.10

Дата: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>
Check Point Cyber Security Master (CCSM) R80.20

Check Point Cyber Security Master (CCSM) R80.20

Дата: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>

  Технолошки обуки

Check Point Sandblast Agent

Check Point Sandblast Agent

Дата: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>
Check Point Certified Endpoint Specialist (CCES) R80.20

Check Point Certified Endpoint Specialist (CCES) R80.20

Дата: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>
Check Point Sandblast Network - Workshop

Check Point Sandblast Network - Workshop

Дата: термини наскоро
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>

  Обуки за хакирање

Advanced Infrastructure Hacking Check Point Certified PenTesting Expert (CCPM)

Advanced Infrastructure Hacking Check Point Certified PenTesting Expert (CCPM)

Дата: по пратена пријава
Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10
Прочитај повеќе >>
AppSec for Developers (CCPE)

AppSec for Developers (CCPE)

Дата: по пратена пријава
on-line training
Прочитај повеќе >>
Cloud Security (CCPE)

Cloud Security (CCPE)

Дата: по пратена пријава
on-line training
Прочитај повеќе >>
DevSec Ops (CCPA)

DevSec Ops (CCPA)

Дата: по пратена пријава
on-line training
Прочитај повеќе >>
Hacking 101 Check Point Certified PenTesting Associate (CCPA)

Hacking 101 Check Point Certified PenTesting Associate (CCPA)

Дата: по пратена пријава
on-line training
Прочитај повеќе >>
Web Hacking Check Point Certified PenTesting Expert (CCPE)

Web Hacking Check Point Certified PenTesting Expert (CCPE)

Дата: по пратена пријава
on-line training
Прочитај повеќе >>