Veeam Certified Engineer (VMCE) v9

Veeam Certified Engineer (VMCE) v9

The Veeam Certified Engineer (VMCE) е стручна обука за инженери фокусирани на креирање, имплементација и оптимизација на Veeam решенија.

Обуката е од страна на инструктор, во овластени Veeam тренинг центри низ светот. Програмата трае три дена и обезбедува напредни знаења за софтверот и технологиите со кои е во интеракција. Секој модул од програмата се состои од предавања и практична работа што им овозможуваат на учесниците да научат за технологијата и конфигурација, а потоа да го применуваат ова знаење и во лабораторијата.

 

Veeam ги произведува најдобрите решенија за достапност во индустријата, фокусирани на виртуелни системи. VMCE сертификат е доказ дека инженерот го има совладано основното ниво на експертиза за правилно инсталирање, конфигурирање и управување со Veeam Availability Package V9. За IT професионалец кој сака да ја зголеми продуктивноста, да ги намали оперативните трошоци и да постигне личен напредок во кариерата, VMCE v9 е вистинскиот избор!

VMCE испитот се состои од 50 прашања, од секоја област, опфатени со обуката. Полагањето е електронски во Pearson VUE центар. За полагање на испотот потребни се најмалку 70% точни одговори.

Курсот е наменет за:

 • Системски инженери / Администратори
 • Pre-Sales/ Post-Sales / архитекти / консултанти
 • И за секој специјалист за информатичка технологија, кој сака да стане експерт за IT индустријата за Veeam софтверски решенија. 

За да се стекнете со VMCE сертификат, мора да бидат исполнети два услова:

 • Да имате ислушана VMCE обука од овластен Veeam инструктор
 • Положен VMCE испит, со резултат од повеќе од 70%, применет на Pearson VUE порталот, каде што се спроведува директен преглед

 

Повеќе информации за VMCE сертификатите врз основа на тековната верзија на VMCE програмата може да најдете на  https://www.veeam.com/vmce.html

 • Основно познавање за виртуелизација, backup-ирање и обновување на податоци и системи
 • Препорачливо е да се разгледа техничкиот online курс на Veeam универзитетот (https://www.veeam.com/university.html) - за крајните корисници или Veeam ProPartners - за Veeam Partners.

VMCE сертификатот е одлична инвестиција за ИТ професионалци кои сакаат да ја зголемат продуктивноста, да ги намалат оперативните трошоци, да направат личен напредок и да добијат признание од работодавачот и клиентите. По завршувањето на VMCE курсот ќе :

 • Имате познавање за сите карактеристики на Veeam софтверот 
 • Поефикасно ќе ги идентификуваат и решавате проблемите
 • Вие ќе бидете признати како експерт, од оваа област, на пазарот и на тој начин ќе се издвоите од конкуренцијата

Како Veeam сертифициран инженер ќе добиете:

 • Stand-by телефонска поддршка: директен пристап до поддршка за критични ситуации на самото место
 • Експертска етикета за професионални услуги
 • Дозвола за користење на логото на VMCE

1. Module 1: Overview

1.1. Veeam Products

1.2. Key Concepts

1.3. Course Overview

2. Module 2: Deployment

2.1. Core Components and Their Interaction

2.2. Optional Components

2.3. Deployment Scenarios

2.4. Prerequisties & System Requirements

2.5. Upgrading Veeam Backup& Replication

3. Module 3: Initial Configuration

3.1. Adding Servers

3.2. Data Location tagging

3.3. Performing Configuration Backup and Restore

3.4. Managing Network Traffic

3.5. General options

3.6. Getting to Know user Interface

4. Module 4: Protect

4.1. 3-2-1 rule

4.2. Creating Backup Jobs

4.3. Creating Restore Points with VeeamZIP and Quick Backup

4.4. Backup Copy

4.5. Replication

4.6. Creating VM/File Copy Jobs

5. Module 5: Entire VM Recovery

5.1. Recovery from a Backup

5.2 Extract Utility

5.3 Recovery from a Replica

6. Objects Recovery

6.1. Application-Item Recovery

6.2. Universal Application-Item Recovery (U-AIR)

6.3. Guest OS File Recovery

7. Module 7: Verification

7.1. SureBackup Recovery Verification

7.2. SureReplica Recovery Verification

7.3. On-Demand Sandbox

8. Module 8: Introduction to Agents

8.1. Why agents?

8.2. Veeam Agents for Microsoft Windows

8.3. Veeam Agents for Linux

8.4. Veeam Agent Management

8.5. Protection Groups

8.6. Agent Jobs

8.7. Administrative tasks

9. Module 9: Advanced Data Protection

9.1. WAN Acceleration

9.2. Tape Device Support

9.3. Storage Integration (VMware)

9.4. Microsoft Hyper-V Off-host Backup Proxy

9.5. Support for Deduplication Storage Systems

9.6. Veeam Cloud Connect

9.7. Veeam Backup Enterprise Manager

9.8. Standalone Console

9.9. vCloud Director Support

10. Module 10: Veeam ONE Features and Functionality

10.1. Veeam ONE overview

10.2. Veeam ONE components

10.3. Veeam ONE Deployment

10.4. Veeam ONE as an assessment tool

11. Module 11: Product Editions

11.1. Product Editions Comparison

11.2. Product Licensing

11.3. Full and Free Functionality Modes

12. Module 12: Troubleshooting

12.1. How to identify the Problem

12.2. Review and Analyze the Issue

12.3. Common issues & Misconfigurations

12.4. Common VMware related issues

12.5. Log files

12.6. Veeam Support

12.7. Search for Additional Information

Контакт

Доколку ви се потребни дополнителни информации, нашиот тим за поддршка може да го контактирате на:

     training-macedonia@ingrammicro.com

 

Дата: термини наскоро

Траење на курсот: 3 days

Локација: Инграм Микро тренинг центар , ул.Методија Шаторов-Шарло бр.10

Литература: принтани материјали

Attachments:

Цена:

 Регистрирај се