1:1 Hyperflex Personalized Workshop (1 day customized training)

1:1 Hyperflex Personalized Workshop (1 day customized training)

1:1 Hyperflex Personalized Workshop е интензивен курс за основите на Cisco HyperFlex системи

 

Обуката вклучува:

 • HyperFlex архитектура
 • Data platform во HyperFlex решенија
 • Компоненти на HyperFlex решенија;
 • Инсталација на HyperFlex компоненети;
 • Upotreba na Cisco HyperFlex решенија во VMware опкружување;
 • Управување на HyperFlex опкружувања

 

Времетраење:

 • Тренинг со инструктор (ILT) – 1 ден

 

Обуката е наменета за:

 • Системски оператори
 • Техничка поддршка
 • Системски администратори
 • Системски инженери
 • Администратори за чување
 • Мрежни администратори

Препорачано е да ги поседување следните вештини и знаење:

 • Сервер администрација
 • VMware vSphere, vCenter
 • Storage кластери и Data Stores
 • Layer 2 во виртуелно опкружување
 • Вовед во HyperFlex системи
 • Инсталација на Cisco HyperFlex решенија
 • Операции за HyperFlex системи
 • Управување со HyperFlex системи
 • Поврзување на компонентите на HyperFlex системи;
 • Припрема на опкружувањето за потребите на HyperFlex;
 • Инсталација на Cisco HyperFlex Data Platforme;
 • Проверка на инсталираните HyperFlex компоненти;
 • Управување со Cisco HyperFlex;

Дата: на барање на слушателите

Траење на курсот: 1 day

Локација: Инграм Микро тренинг центар , ул.Методија Шаторов-Шарло бр.10

Attachments:

Цена:

 Регистрирај се