Cisco тренинзи

Ingram Micro – Cisco Learning Partner во Источна Европа

 

     Инграм Микро Македонија е Value Added Distributor (VAD) , нашата експертиза во областа на познавањето на производите, решенијата и практичната работа на Cisco System преку соодветни авторизирани обуки може да ја пренесеме и на вас. Нашите сертифицирани и искусни CCSI инструктори претставуваат извор на знаење на последната генерација на Cisco технологијата. Учесниците можат да добијат потребната подготовка за полагање на испити - од основно до експертско ниво.

 

    Предностите кои ги имате со обука кај овластен Cisco Learning Partner се:

 

          -Одржување на обуката од сертифицирани Cisco инструктори;

          -Најнова и актуелна Cisco Learning содржина;

          -Гаранција на квалитетот на одржувањето на обуката преку Cisco онлајн системот за евалуација;

          -Практични и виртуелни лаборатории на Cisco кои ги опремуваат последните генерации;

          -Симулации и тестови потребни за полагање на соодветни испити во Pearson VUE овластени центри.

 

 

Во согласност со ова Инграм Микро започнува со пријави за следните обуки:

Cisco Identity Service Engine (ISE) Training

Cisco Identity Service Engine (ISE) Training

Datum: На барање на слушателите
Методија Шаторов-Шарло бр.10 , 1000 Скопје
Прочитај повеќе >>

IM Cisco Certified Trainings

·         1:1 Hyperflex Personalized Workshop

·         ICND1 (100-105)

·         ICND2 (200-105)

·         Managing Enterprise Networks with Cisco Prime Infrastructure

·         ROUTE (300-101)

·         SWITCH (300-115)

·         TSHOOT (300-135)

·         Configuring BGP on Cisco Routers

Доколку ви се потребни дополнителни информации, нашиот тим за поддршка може да го контактирате на:

     training-macedonia@ingrammicro.com