Check Point Sandblast Agent

Check Point Sandblast Agent

Check Point SandBlast Agent е еднодневен тренинг наменет за технички лица. Тренингот опфаќа инсталација , поставување и управување со Check Point софтверски решенија. Целта е да се разбере начинот на заштита, од напад, на корисникот и да се стекнат вештини неопходни за примена, инсталација и управување со SandBlast Agent.

 • Положен CCSA испит
 • Запознавање со Endpoint security закани
 • SandBlast Agent
 • SandBlast Agent за пребарувач ( Browser )
 1. Употреба на различни компоненти при одкривање на модерни закани
 2. Како модерните закани ги загрозуваат традиционалните signature-based  заштити
 3. Зашто Endpoint-ите се осетливи на напредни, софистицирани закани
 4. Препознавање на различни закани познати по заобиоколување на традиционалните Endpoint заштити
 5. Како SandBlast Agent ги штити Endpoint-ите од софистицирани  cyber напади
 6. Клучни компоненти на SandBlast Agent
 7. Основни форензички анализи и troubleshooting
 8. Примена на SandBlast Agent во организациите
 9. Управување на SandBlast Agent и полиси за Endpoint со користење на SmartEndpoint
 10. Како SandBlast Agent за Browser пружа сигурно пребарување на Web за Endpoint-и
 11. Како SandBlast Agent за Browser штити од Zero-day напади и физички напади
 12. Разлика помеѓу SandBlast Agenta и SandBlast Agenta за Browser
 1. Конфигурација на Active Directory Scanning
 2. Инсталација на SandBlast агент
 3. Користење на SandBlast агент за Anti-Bot
 4. Користење на SandBlast Agenta за Browser-и
 5. Примена и менување на полиси за  Endpoint-и 

Контакт

Доколку ви се потребни дополнителни информации, нашиот тим за поддршка може да го контактирате на:

     training-macedonia@ingrammicro.com

 

Дата: термини наскоро

Траење на курсот: 1 day

Локација: Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10

Литература: Авторизирани материјали во .pdf формат

Attachments:

Јазик: македонски

Цена:

 Регистрирај се