Check Point Cyber Security Master (CCSM) R80.20

Check Point Cyber Security Master (CCSM) R80.20

Check Point Cyber Security Master (CCSM) R80 е тренинг наменет да се совладаат непредни вештини потребни за troubleshooting и конфигурирање на Check Point Security Gateway и Menadžment Software Blades;

• System Administartor

• Security ingeneer

• Network ingeneer

• R80 CCSE кој сакаат повисоко ниво на серфититкација или  R77 CCSM кои сакаат да се ресертифицираат

• R80 CCSE или R77 CCSM

• Да се има познавање на основите на Windows, UNIX, мрежни системи,  TCP/IP и користење на интернет

• Напреден менаџмент за бази на податоци

• Kernel Mode & User Mode Troubleshooting

• Smart Console & Polic Management

• Advanced Network Address Translation

• VPN Troubleshooting

• Troubleshooting Access Control Policies

• Troubleshooting Threat Prevention Policies

• Optimization & Tuning

• Advanced Clustering

• Acceleration Debugging

• IPv6

•Ке се стекнете со напредно ниво на знаење за архитектура на безбедносен менаџмент

•Ke се стекнете со знаење како серверот за безбедност на менаџментот ги користи клучните процеси и debug

•Преглед на прикажаноста на објерктите и базите на податоци

•Ке се стекнете со знаење за GuiDBedit

•Како се користи fw monitor за превземање на пакети

•Дискусија на тема: Како да се оспособи и користи core dumps а кога да се користи User mode процесот на работа

•Дијагностицирање на проблеми на SmartConsole

•Дијагностицирање на прблеми NAT со корстење на команди на Gaia

•Ке се стекнете со знаење за NAT на Clien Side и Server Side

•Конфигурација на port mapping сервиси

•Препознавање диагностика поврзана со VPN 

•Разбирање на дијагностика поврзана со HTTPS контроли

•Дијагностика на проблеми на Content Awareness 

•Дијагностика на Anty Bot i Antivirus

•Дискусија на тема: Како да се користи IPS Bypass за решавање на прашања поврзани со перформанси

•Конфигурација на IPS за намалување на лажни аларми

•Ке се стекнете со познавање за на хардвер за оптимална работа

•Откривање на дополнителни алатки кои помагаат при мониторинг на CPU

•Ке се запознаете со мониторинг на cluster и работа со критични уреди

•Ке добиете знаење за работа со fwaccel и sim како би се овозможило и забранило забрзан сообраќај

•Способност за конфигурирање CoreXL како би се зголемиле перформансите на Security Gateway-и

•Имплементација за IPv6 во локално опкружување

•Обавување на задачи за Solr бази на податоци и преглед на резултати

•Користење на debug фајлови за дијагностика на SmartConsol-а

•Користење на debug команди за изтражување

•Демонстрација на дијагностика со помош на две метод за aвтоматски NAT

•Мануелна конфигурација на NAT

•Конфигурација на сервиси за port mapping како алтернативно решение за работа на NAT

•Користење vpn debug алати за идентификација на прашања кои можат да се појават при енкрипција

•Подесувања на IPS како би се зголемил ефектот а намалиле лажни аларми

•Процена на условна безбедност на мрежата со користење на Check Point CheckMe алатката

•Промена на полиси за подобрување на работата на Security Gateway

•Подесување на безбедносни полиси за подобрување на Security Gateway

•Процена на условите на Security Gateway cluster со инспекција на debug фајлови

•Дијагностика на синхронизација на Security Menadžment Server

•Конфигурација и напредни подесувања за CoreXL

•Дефинирање и тестирање комуникација за IPv6 опкружување

Дата: термини наскоро

Траење на курсот: 3 days days

Локација: Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10

Attachments:

Цена:

 Регистрирај се