Маркетинг поддршка

 

Маркетинг поддршката е важна компонента на нашиот бизнис. На месечно ниво се организираат и се спроведуваат најразлични активности со цел да се зголеми лојалноста на нашите партнери и да се зголеми нивниот интерес за соработка со нас.

Заедно со вас организираме презентации и промоции за крајните корисници. Организираме обуки, работилници, конференции, семинари, креативни програми. На тој начин ги собираме нашите партнери, како и клучни претставници на вендорите и овозможуваме воспоставување на контакти, информирање за најновите технологии и напредни IT решенија, размена на иновативни идеи.

На нашиот сајт секогаш можете да најдете информации за актуелните промо програми, како и најнови вести.

 
Servisi i poslovna podrška